معرفی نرم افزار های اسکن سند

معرفی روش‌ها و نرم افزار های اسکن سند و داکیومنت

نرم افزار های اسکن سند از فناوری ocr برای تبدیل اسناد کاغذی به فایل دیجیتالی استفاده می‌کنند. ما در این مقاله به معرفی بهترین نرم‌افزارهای اسکنر سند پرداختیم.